Gimnaziu - programe școlare 2017

   Programele şcolare pentru clasa a V-a, cuprinse în Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 se aplică în sistemul de învățământ
   începând cu anul școlar 2017-2018.
   Programele școlare pentru celelalte clase se vor aplica în sistemul de învățământ astfel:
   - programele școlare pentru clasa a VI-a începând cu anul școlar 2018-2019,
   - programele şcolare pentru clasa a VII-a începând cu anul școlar 2019-2020,
   - programele şcolare pentru clasa a VIII-a începând cu anul școlar 2020-2021.


    - Limba şi literatura română, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară,
clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă bulgară, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă cehă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă croată, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă germană, clasele a V- a – a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă germană, clasele a V-a – a VIII-a – versiune in limba germana
    - Limba şi literatura maternă italiană, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă maghiara, clasele a V-a – a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă maghiara, clasele a V-a – a VIII-a – versiune in limba maghiară
    - Limba şi literatura maternă neogreacă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă polonă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă rromani, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă rusă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă sârbă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă slovacă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă turcă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba şi literatura maternă ucraineană, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba modernă 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă), clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba modernă 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă) – studiu intensiv, clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba modernă 2 (chineză, engleză, franceză, italiană, spaniolă, turcă), clasele a V-a - a VIII-a
    - Limba modernă 1/ Limba modernă 2/ Limba modernă 1 – intensiv (germană, rusă, japoneză),
clasele a V-a - a VIII-a
    - Elemente de limbă latină și de cultură romanică, clasa VII-a
    - Matematică, clasele a V-a - a VIII-a
    - Fizică, clasele a VI-a - a VIII-a
    - Chimie, clasele a VII-a - a VIII-a
    - Biologie, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie socială, clasele a V-a - a VIII-a
    - Istorie, clasele a V-a - a VIII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii bulgare, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii cehe, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii croate, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii germane, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii italiene, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare, clasele a VI-a – a VII-a – versiune in limba maghiară
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii elene, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii poloneze, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii rrome, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria si traditiile minoritatii rusilor lipoveni, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii sârbe, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria si traditiile minoritatii slovace, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria şi tradiţiile minorităţii turce, clasele a VI-a – a VII-a
    - Istoria si traditiile minoritatii ucrainene, clasele a VI-a-aVIII-a
    - Geografie, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Adventist de Ziua a Şaptea, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Baptist, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Creştin după Evanghelie, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Evanghelic CA, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Greco-Catolic, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Musulman, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Ortodox, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Ortodox de Rit Vechi, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Ortodox Ucrainean, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Penticostal, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Reformat , clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Reformat, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară
    - Religie – Cultul Romano-Catolic de limbă română, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Romano-Catolic de limbă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a
    - Religie – Cultul Romano-Catolic de limbă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a
- versiune în limba maghiară
    - Religie – Cultul Unitarian, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie plastică, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie muzicală, clasele a V-a - a VIII-a
    - Teorie - Solfegiu - Dicteu, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie muzicală pentru minoritatea germană, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie muzicală pentru minoritatea italiană, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie muzicală pentru minoritatea maghiară, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară
    - Educaţie muzicală pentru minoritatea maghiară, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie muzicală pentru minoritatea poloneză, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie muzicală pentru minoritatea rromă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie muzicală pentru minoritatea sârbă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie muzicală pentru minoritatea slovacă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie muzicală pentru minoritatea turcă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie muzicală pentru minoritatea ucraineană, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie fizică şi sport, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Atletism, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Badminton, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Baschet, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Baseball, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Canotaj, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Dans sportiv, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Fotbal, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Gimnastică artistică feminină, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Gimnastică artistică masculină, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Gimnastică ritmică, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Haltere, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Handbal, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Hochei pe gheaţă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Hochei pe iarbă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Înot, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Judo, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Kaiac-canoe, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Karate, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Lupte greco-romane, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Lupte libere, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Orientare sportivă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Patinaj artistic, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Patinaj viteză, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Polo pe apă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Rugby, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Sanie, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Sărituri în apă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Schi alpin, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Schi biatlon, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Schi fond, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Schi orientare, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Schi sărituri, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Scrimă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Softball, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Sport aerobic, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Şah, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Tenis, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Tenis de masă, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Volei, clasele a V-a - a VIII-a
    - Pregătire sportivă practică - Yachting, clasele a V-a - a VIII-a
    - Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, clasele a V-a - a VIII-a
    - Informatică şi TIC, clasele a V-a - a VIII-a
    - Consiliere şi dezvoltare personală, clasele a V-a - a VIII-a