Activitate de învăţare pentru Educaţie civică, clasa a III-a

Nevoia de lucruri. Relaţii şi atitudini faţă de lucruri

Exemplu propus de Angela Teșileanu

Contextul de învăţare

Activitatea de învăţare este realizată în contextul temei referitoare la raporturile omului cu lucrurile.

Timp de lucru

1-2 ore

Sarcini de lucru

I. Sarcini de lucru individuale. Elevii descoperă, prin accesarea, la calculator, a Modulului 1 – Nevoia de lucruri, lucruri de care au nevoie în diferite contexte: la şcoală, la joacă, în alimentaţie, în asigurarea igienei personale.
După rezolvarea de către elevi a cerinţelor Modulului 1, cadrul didactic cere elevilor să-şi imagineze că se află pe o insulă pustie; discutaţi cu elevii:
- Ce lucruri vă sunt necesare pe o insulă pustie? 
- Aţi putea confecţiona unele dintre lucrurile care vă sunt necesare? Cum anume?

II. Sarcini de lucru individuale. Prin accesarea, la calculator, a Modulului 2 – Lucruri care ne exprimă, elevii explorează lucruri care sunt importante, care generează pasiuni pentru diferite persoane, de vârste diferite. 

După încheierea activităţii, discutaţi cu elevii:
- Ce lucruri sunt importante pentru voi? De ce?

III. Sarcini de lucru individuale. Elevii rezolvă, la calculator, sarcinile de lucru ale Modulului 3 – Atitudinea faţă de lucruri. Sarcinile de lucru presupun recunoaşterea unor relaţii şi atitudini daţă de lucruri (proprietate, grijă, brutalitate); implică desoperirea unor modalităţi de raportare la lucruri/ de utilizare a lucrurilor (CS 2.1, 2.2).

După încheierea activităţii, discutaţi cu elevii:
- Voi cum vă comportaţi cu lucrurile voastre? (CS 2.1, 2.2)

Competenţe specifice vizate

2.1. Recunoaşterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele şi animalele
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele şi animalele

Mijloace necesare
- 25 calculatoare (în situaţia în care elevii lucrează individual), cu acces la cele trei module Ael.

Câteva comentarii
Activitatea de învăţare presupune rezolvarea de către elevi a sarcinilor de lucru, prin accesarea unor module Ael. În planul proiectării şi realizării, activitatea bazată pe utilizarea calculatorului, presupune valorificarea de către cadrul didactic a avantajelor utilizării conţinutului educaţional AeL, ceea ce vizează:
Organizarea lucrului la calculator. În măsura în care constată că unul sau mai mulţi elevi întâmpină dificultăţi lucrând individual, cadrul didactic poate să reconsidere organizarea elevilor, constituind perechi; se oferă astfel, celor doi elevi care constituie o echipă, oportunitatea de a se ajuta reciproc în rezolvarea sarcinilor de lucru. Este important ca toţi elevii să se bucure de mijloacele specifice sistemelor informatice de facilitare a învăţării (text, imagine, animaţie, interactivitate etc.) şi prin intermediul cărora învăţarea capătă concreteţea necesară elevilor de clasa a III-a.
Favorizarea învăţării individualizate. Învăţarea sincronă, împreună cu profesorul, poate să se restrângă în favoarea învăţării asincrone, a studiului individual, care se poate realiza în ritmul specific elevului.
Regândirea interacţiunii cadrului didactic cu elevii, datorită participării active a elevilor. 

Conexiuni posibile cu alte discipline

Activitatea de învăţare poate sprijini procesul de dobândire de către elevi a altor competenţe specifice, la alte discipline de studiu:
Limba şi literatura română
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia (de exemplu, prin utilizarea corectă a unui text în rezolvarea sarcinilor Ael)
Arte vizuale şi abilităţi practice:
1.1. Recunoaşterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare (de exemplu, prin corelarea corectă a unei imagini cu textul adecvat, în rezolvarea sarcinilor Ael)

Extinderi

expoziţii (în şcoală) cu desene realizate de elevi pe tema „Lucruri care ne exprimă”.